Ekologická plaketa Německo – Umweltplakette

Co je to ekologická známka

Ekologická plaketa je známka, kterou je třeba označit váš automobil před vjezdem do některých německých měst. Tato povinnost byla stanovena vyhláškou o označení vozidel s minimálním příspěvkem ke znečišťování životního prostředí, takže dané označení pak vlastně říká, jak moc váš automobil znečišťuje životní prostředí. Z toho vyplývá také to, že dle úrovně znečišťování ovzduší existuje více typů ekologických známek a že pro váš automobil obdržíte některou z nich dle emisní směrnice EHS/ES uvedené v technickém průkazu vozidla.

Jaká vozidla musí být označena

Povinnost označit před vjezdem do ekologické zóny automobil ekologickou známkou příslušného typu platí i pro zahraniční vozidla. Na emisní plaketě je totiž uvedena státní poznávací značka vozidla (SPZ). Právě s tou jsou ekologické známky svázány, platnost známky je po jejím získání časově neomezená.

Ekologickou známkou musí být opatřeny všechny osobní automobily, nákladní automobily (včetně tahačů) a autobusy. Povinnost mít ekologickou plaketu neplatí pro řidiče motocyklů, traktorů a samojízdných strojů.

Při jízdě v emisní zóně bez patřičné známky hrozí řidiči pokuta ve výši 80 €, tedy cca 2 200 Kč.

Jak poznat ekologickou zónu

Ekologické zóny, do kterých je tedy možný vjezd pouze s emisní známkou, jsou značeny dopravní značkou “Umwelt ZONE”. Povinná doplňková značka s nápisem „frei“ pak upřesňuje, vozidla s jakým typem ekologické známky mají do dané ekologické zóny povolený vjezd.

Ekologické zóny představují typicky centrum města, případně jeho širší okolí. Platí například v Berlíně, Mnichově nebo Kolíně nad Rýnem. Kompletní seznam německých měst v sekci Města, která plakety vyžadují.

previous arrow
next arrow
Slider

Typy ekologických známek

Připravili jsme přehled jednotlivých typů ekologických známek a také jak poznat, jaký typ ekologické známky pro vaše vozidlo získáte. Díky tomu si pak v sekci Města, která plakety vyžadují můžete snadno ověřit, do kterých německých měst se můžete autem vydat, aniž by vám hrozila pokuta - pro vjezd do jednotlivých měst v Německu mohou být vyžadovány různé typy emisní známky.

Ekologické plakety jsou dle úrovně znečišťování ovzduší vozidlem rozděleny do čtyř emisních stupňů. Mluvíme pak tedy o čtyřech emisních stupních ekologických plaket (přičemž platí, že čím vyšší emisní stupeň, tím ekologičtější vozidlo) neboli čtyřech typech ekologických známek.

 

Automobily, které dosáhly na 4. stupeň ekologických plaket, jsou nejekologičtější, tedy znečišťují životní prostředí nejméně. Naopak vozidla bez plakety ovzduší znečišťují nejvíce. Většina ekologických zón povoluje vjezd automobilům pouze se zelenou plaketou, některé však povolují i vozidla se žlutou plaketou.


Jaký typ emisní známky získáte

Typ emisní plakety, kterou pro vaše vozidlo můžete získat, závisí právě na konkrétním vozidle. K získání ekologické známky proto potřebujete velký nebo malý technický průkaz motorového vozidla. Emisní stupeň ekologické plakety je určen podle uvedené emisní směrnice EHS/ES (předpisu EHK).

Většina dnešních automobilů s benzínovými motory, které mají třícestný katalyzátor (ten je standardem od 90. let), získá na základě údajů z Technického průkazu motorového vozidla zelenou plaketu. O poznání hůře jsou na tom ovšem automobily s dieselovými motory, které produkují jemný prach, a tak zelenou známku získají jen moderní automobily z posledních let.

Jaký typ ekologické plakety pro vaše vozidlo získáte, si můžete snadno ověřit v následující orientační tabulce (Euro stupeň představuje emisní směrnici EHS/ES z vašeho Technického průkazu motorového vozidla). Datum je rok výroby vozidla.

Kam známku umístit

Německou ekologickou známku je třeba umístit na vnitřní stranu čelního skla vašeho vozidla, a to buď vpravo dolů (k dálniční známce), anebo nahoru. Poté už můžete bez obav vyrazit na cestu a vjet i do ekologických zón označených právě vaším typem ekologické známky.

Chystáte se autem do Německa?

Zelená plaketa během 7 dní ve Vaší schránce!