Ekologická plaketa Německo – Umweltplakette

Co je to ekologická známka

Ekologická plaketa je známka, kterou je třeba označit váš automobil před vjezdem do některých německých měst. Tato povinnost byla stanovena vyhláškou o označení vozidel s minimálním příspěvkem ke znečišťování životního prostředí, takže dané označení pak vlastně říká, jak moc váš automobil znečišťuje životní prostředí. Z toho vyplývá také to, že dle úrovně znečišťování ovzduší existuje více typů ekologických známek a že pro váš automobil obdržíte některou z nich dle emisní směrnice EHS/ES uvedené v technickém průkazu vozidla.

Jaká vozidla musí být označena

Povinnost označit před vjezdem do ekologické zóny automobil ekologickou známkou příslušného typu platí i pro zahraniční vozidla. Na emisní plaketě je totiž uvedena státní poznávací značka vozidla (SPZ). Právě s tou jsou ekologické známky svázány, platnost známky je po jejím získání časově neomezená.

Ekologickou známkou musí být opatřeny všechny osobní automobily, nákladní automobily (včetně tahačů) a autobusy. Povinnost mít ekologickou plaketu neplatí pro řidiče motocyklů, traktorů a samojízdných strojů.

Při jízdě v emisní zóně bez patřičné známky hrozí řidiči pokuta ve výši 80 €, tedy cca 2 200 Kč.

Jak poznat ekologickou zónu

Ekologické zóny, do kterých je tedy možný vjezd pouze s emisní známkou, jsou značeny dopravní značkou “Umwelt ZONE”. Povinná doplňková značka s nápisem „frei“ pak upřesňuje, vozidla s jakým typem ekologické známky mají do dané ekologické zóny povolený vjezd.

Ekologické zóny představují typicky centrum města, případně jeho širší okolí. Platí například v Berlíně, Mnichově nebo Kolíně nad Rýnem. Kompletní seznam německých měst v sekci Města, která plakety vyžadují.

CHYSTÁTE SE AUTEM DO NĚMECKA?

Zelená plaketa během 7 dní ve Vaší schránce!

MÁTE DALŠÍ DOTAZY?

Podívejte se na nejčastější dotazy našich zákazníků a odpovědi.