Ekologická plaketa Německo – Umweltplakette

Co je to ekologická známka

Ekologická plaketa je známka, kterou je třeba označit Váš automobil před vjezdem do většiny velkých německých měst. Tato povinnost byla stanovena vyhláškou o označení vozidel s minimálním příspěvkem ke znečišťování životního prostředí. Konkrétní plaketa tak sděluje, jakou měrou se daný automobil na znečištění podílí. Ekologické známky jsou proto k dostání v několika barvách, které odpovídají jednotlivým emisním stupňům. Z toho vyplývá, že pro Váš automobil obdržíte známku dle emisní směrnice EHS/ES uvedené v technickém průkazu vozidla.

Jaká vozidla musí být označena

Povinnost označit automobil před vjezdem do zóny ekologickou známkou příslušného typu platí i pro zahraniční vozidla. Na emisní plaketě je totiž uvedena státní poznávací značka vozidla (SPZ). Právě s tou jsou ekologické známky svázány, přičemž platnost známky je po jejím získání časově neomezená.

Ekologickou známkou musí být opatřeny všechny osobní automobily, nákladní automobily (včetně tahačů) a autobusy. Povinnost neplatí pro řidiče motocyklů, traktorů a samojízdných strojů.

Při jízdě v emisní zóně bez patřičné známky hrozí řidiči pokuta ve výši 80 €, tedy cca 2 200 Kč.

Jak poznat ekologickou zónu

Ekologické zóny, do kterých je tedy možný vjezd pouze s emisní známkou, jsou označeny dopravní značkou “Umwelt ZONE”. Povinná doplňková značka s nápisem „frei“ pak upřesňuje, vozidla s jakým typem ekologické známky mohou do dané zóny vjet.

Ekologické zóny představují typicky centrum města, případně jeho širší okolí. Platí například v Berlíně, Mnichově, Kolíně nad Rýnem a mnoha dalších městech. Kompletní seznam německých měst v sekci Města, která plakety vyžadují.

Typy ekologických známek

Připravili jsme přehled jednotlivých typů ekologických známek a také jak poznat, který typ ekologické známky Vaše vozidlo získá. V sekci Města, která plakety vyžadují si pak snadno ověříte, do kterých německých měst se můžete autem vydat, aniž by Vám hrozila pokuta - pro vjezd do jednotlivých měst v Německu mohou být vyžadovány různé typy emisní známky.

Ekologické plakety jsou dle úrovně znečišťování ovzduší vozidlem rozděleny do čtyř emisních stupňů. Mluvíme tedy o čtyřech emisních stupních ekologických plaket (přičemž platí, že čím vyšší emisní stupeň, tím ekologičtější vozidlo) neboli čtyřech typech ekologických známek.

 

Automobily, které dosáhly na 4. stupeň ekologických plaket, jsou nejekologičtější, tedy znečišťují životní prostředí nejméně. Naopak vozidla bez plakety znečišťují ovzduší nejvíce. Většina ekologických zón v Německu povoluje vjezd pouze automobilům s nejvyšší, tj. zelenou plaketou.

Jaký typ emisní známky získáte

Typ plakety, kterou obdržíte, vždy závisí právě na ekologičnosti Vašeho vozidla. K získání ekologické známky proto potřebujete velký nebo malý technický průkaz motorového vozidla. Emisní stupeň ekologické plakety se řídí emisní směrnicí EHS/ES (předpisu EHK).

Většina dnešních automobilů s benzínovými motory, které mají třícestný katalyzátor (ten je standardem od 90. let), obdrží na základě údajů z Technického průkazu motorového vozidla zelenou plaketu. O poznání hůře jsou na tom automobily s dieselovými motory, které produkují jemný prach, a tak zelenou známku získají jen moderní vozidla z posledních let.

Který typ ekologické plakety pro Vaše vozidlo získáte, si můžete snadno ověřit v následující orientační tabulce (Euro stupeň představuje emisní směrnici EHS/ES z Vašeho Technického průkazu motorového vozidla). Datum je rok výroby vozidla.

Kam známku umístit

Německou ekologickou známku je třeba nalepit na vnitřní stranu čelního skla vašeho vozidla, a to buď vpravo dolů (k dálniční známce), anebo nahoru. Poté už můžete vyrazit na cestu a bez obav navštívit ekologické zóny označené právě Vaším typem ekologické známky.

Chystáte se autem do Německa?

Zelená plaketa během 7 dní ve Vaší schránce!