Pickerl – Ekologická známka Rakousko

Pokuta a kam ekologickou plaketu nalepit

Velmi vysoké pokuty – až 2 180 euro hrozí při neoprávněném vjezdu do zóny bez ekologické známky. Upozorňujeme, že v rakouských nízkoemisních zónách neplatí německé ekologické plakety. Rakouskou plaketu Pickerl musíte nalepit na vnitřní stranu čelního skla Vašeho vozu, a to buď vpravo dolů k dálniční známce, nebo vpravo nahoru.

Jaká je platnost ekologické známky

Platnost známky je časově neomezená, neboť se váže k jednomu konkrétnímu vozidlu na základě VIN kódu, který je uvedený ve velkém technickém průkazu.

Co je to ekologická známka?

Ekologická známka je plaketa opatřená barvou a číslem, které vyjadřují, jak velkou měrou se vozidlo podílí na znečišťování ovzduší. Známky tak umožňují kontrolu vozidel pohybujících se v ekologických zónách. Povinnost vylepení známky platí jak pro rakouská, tak pro zahraniční vozidla. Lepí se na přední sklo automobilu.

Pickerl Rakousko – Typy Známek

Jaká vozidla musí být označena?

Rakousko využívá rozdělení vozidel do několika kategorií, z nichž pouze některé musejí být označeny ekologickou známkou. Na ostatní se povinnost prozatím nevztahuje. Nejprve si proto představme jednotlivé kategorie:

  • Kategorie L – motorová vozidla zpravidla s méně než čtyřmi koly
  • Kategorie M – motorová vozidla s nejméně čtyřmi koly používaná pro dopravu osob
  • Kategorie N – motorová vozidla s nejméně čtyřmi koly používaná pro dopravu nákladu (firemní vozidla)
  • Kategorie O – přípojná vozidla
  • Kategorie T – traktory zemědělské nebo lesnické

Povinnost opatřit vozidlo ekologickou plaketou platí pouze pro vozidla kategorie N, a to včetně N1, tedy lehkých nákladních vozidel. Vozidla ostatních kategorií plaketu zatím nepotřebují. Povinnost označit motorové vozidlo se tak netýká osobních automobilů (M1), autobusů (M2, M3), motocyklů (L) ani traktorů (T). Výjimku pro vjezd do nízkoemisní zóny tvoří historická vozidla označená registrační značkou s písmenem „V“ a průkazem pro historická vozidla.

Jaký typ ekologické známky potřebuji?

Rakousko rozlišuje šest úrovní znečišťování ovzduší. Pro Vaše vozidlo tak můžete získat jednu z šesti typů ekologických známek, která jej zařadí do určité emisní třídy.

Ekologické plakety jsou vydávány na základě emisní směrnice EHS/ES (předpisu EHK). K získání ekologické známky Vám vystačí velký technický průkaz vozidla, na základě kterého obdržíte známku příslušného typu.

Pro online objednávku ekologické plakety, kterou vám do 14 dnů doručíme poštou, postačí, když nám zašlete kopii vašeho technického průkazu, a my už se o vše postaráme za vás. Vyhnete se tak zdlouhavému zjišťování, kde ekologickou plaketu prodávají, a pak časově náročnému obíhání příslušných prodejen.

Jak získat ekologickou známku?

Povinnost mít vylepenou ekologickou známku se vztahuje na všechna, tedy nejen rakouská, ale i zahraniční vozidla. Na této stránce můžete jednoduše objednat ekologickou známku a obdržíte ji nejpozději do 14 dnů do Vaší poštovní schránky. Poštovné zdarma!

Cestujete do Rakouska autem?

Ekologická známka do 14 dní ve Vaší schránce s doručením ZDARMA!