Pickerl – Ekologická známka Rakousko

Pokuta a kam ekologickou plaketu pro Rakousko nalepit

Za nesplnění povinnosti označit vozidlo ekologickou známkou hrozí vysoké pokuty – až 2.180 Eur. Upozorňujeme, že pro průjezd rakouskými nízkoemisními zónami nelze použít německou ekologickou plaketu. Plaketu musíte umístit na vnitřní stranu čelního skla vašeho vozu, a to buď vpravo dolů k dálniční známce, nebo vpravo nahoru.

Jaká je platnost ekologické známky

Protože ekologickou známku získáte na základě velkého technického průkazu vozidla a váže se podle VIN kódu k vozidlu, ke kterému byla vystavena. Její platnost je neomezená.

Co je to ekologická známka?

Nízkoemisní zóny byly zavedeny také v sousedním Rakousku, kde fungují v několika oblastech. Na této stránce vám řekneme, kde a jaká vozidla ekologickou známku potřebují, kolik plaketa stojí, jaká hrozí pokuta a další informace. Rovněž vám pomůžeme s objednávkou ekologické známky online.

previous arrow
next arrow
Slider

Pickerl Rakousko - Typy

Jaká vozidla musí být označena?

Rakousko využívá rozdělení vozidel do několika kategorií, z nichž pouze některé musejí být označeny ekologickou známkou. Na ostatní se povinnost prozatím nevztahuje. Nejprve se proto podívejme na přehled kategorií, které jsou pro nás důležité:

  • Kategorie L – motorová vozidla zpravidla s méně než čtyřmi koly
  • Kategorie M – motorová vozidla s nejméně čtyřmi koly používaná pro dopravu osob
  • Kategorie N – motorová vozidla s nejméně čtyřmi koly používaná pro dopravu nákladů (firemní vozidla)
  • Kategorie O – přípojná vozidla
  • Kategorie T – traktory zemědělské nebo lesnické

 

Povinnost opatřit vozidlo ekologickou plaketou platí pouze pro vozidla kategorie N, a to včetně N1, tedy lehkých nákladních vozidel. Vozidla ostatních kategorií plaketu zatím nepotřebují. Povinnost označit motorové vozidlo se tak netýká osobních automobilů (M1), autobusů (M2, M3), motocyklů (L) ani traktorů (T). Výjimku pro vjezd do nízkoemisní zóny mají historická vozidla označená registrační značkou s písmenem „V“ a průkazem pro historická vozidla.

 

Jaký typ ekologické známky potřebuji?

Rakousko rozlišuje šest úrovní znečišťování ovzduší. Pro vaše vozidlo tak můžete získat jeden z šesti typů ekologických známek, který vaše vozidlo zařadí do určité emisní úrovně.

Ekologické plakety jsou vydávány na základě emisní směrnice EHS/ES (předpisu EHK). K získání ekologické známky vám tak stačí velký technický průkaz vašeho vozidla, na základě kterého obdržíte známku příslušného typu. Pro online objednávku ekologické plakety, kterou vám do 14 dnů doručíme poštou, postačí, když nám zašlete kopii vašeho technického průkazu, a my už se o vše postaráme za vás. Vyhnete se tak zdlouhavému zjišťování, kde ekologickou plaketu prodávají, a pak časově náročnému obíhání příslušných prodejen.


Jak získat ekologickou známku?

Povinnost mít ekologickou známku platí pro všechny ( i pro cizí vozidla). Na této stránce můžete jednoduše objednat ekologickou známku a obdržíte ji nejpozději do 14 dnů do Vaší poštovní schránky. Poštovné zdarma!

Cestujete do Rakouska autem?

Ekologická známka do 14 dní ve Vaší schráce s doručením ZDARMA!